Home


Wall clock With double-pendulum
Clockmaker Jörgen Jörgensen
Ringsted Denemark
 Regulator with Gravity escapement
With centre seconds hands
Clock No.9  Year 2004

        


     

 

 

Normalur

Betegnelsen normalur bruges om et ur der skal gå meget nøjagtigt. Det afhænger først og fremmest af pendulet, hvor det store problemer er temperaturfølsomhed og gangens påvirkning af pendulets frie sving, samt at pendulet holder en konstant amplitude. Lufttryksændringer har også en meget lille indflydelse.

Temperaturændringer.

Ved en temperaturstigning vil stålstangen udvide sig og uret vil gå langsommere. For en almindelig stålstang vil det give en gangændring på 0.544 sekund pr. døgn pr. C grad. I mit ur er pendulstangen lavet af en speciel nikkel-stållegering der heder invarstål, det har en temperaturkoefficient der er ca. 10 gange mindre end almindeligt stål. For at kompenserer for den lille temperaturændring der er tilbage, er der inde i pendulvægten, for neden, lavet en konstruktion i messing og bly der ved en temperaturstigning vil få bly vægten til at bevæge sig lige så meget op efter, som pendulstangen bevæger sig ned af.

 

Gravity Escapment (Dennisomgang)

Her er det ikke er kraften på ganghjulet der giver impuls til pendulet, men vægten af de to impulsstænger der skiftevis ligger ind på pendulstangen, ganghjulet skal så kun løfte den anden væk fra pendulstangen.
På billede 1 er det den højre impulsstang der ligger ind på pendulstangen og giver impuls. Den venstre er holdt væk fra pendulstangen af femkanten på ganghjulet. Når pendulstangen svinger over og skubber til den venstre impulsstang vil ganghjulet blive udløst, og dreje en 1/10 omgang, derved bliver den højre impulsstang løfter væk fra pendulstangen (billede 2) og den venstre impulsstangs vægt vil give impuls til pendulet. Når pendulstangen skubber til den højre impulsstang gentager processen sig.
På denne måde vil impulsen og amplituden på pendulet være konstant
, da det er vægten af armen der giver impulsen.

I Jens Olsens astronomiske ur sidder også en Gravity gang

Teknisk data

Uret har sekundpendul. Vægt 4,5 kg
Loddets vægt 3,82 kg
Urets totalvægt 28 kg
Uret går 7 døgn og 11 timer på et optræk
Ved alle lejer sidder kuglelejer, i alt er der 17 stk.
Ganghjulet har 5 tænder og drejer en omgang på 10 sekunder, det er 360 omdrejninger pr. time.