Home


Pyramidal clock With torsion pendulum
Clockmaker Jörgen Jörgensen
Ringsted Denemark

Skeleton clock With hour-strike
Clock No. 7 Year 2003


         

         

 Teknisk data

Værkets totale højde er 340 mm
Værket har halvsekundpendul
Slaget slår på to klokker
Uret går 20 døgn på et optræk

Grahamgang

Spændevinkel                 5,5 tanddeling = 99 grader
Ganghjulets diameter   28,00 mm
Ganghjulets tandtal      20  (drejer 3 omgange pr minut)
Tanddeling                      18 grader
Tandspids                       1,0   grad = 0,24 mm
Hvile                                1,0 grad
fald                                  1,5 grad
Hæveflade bredte         9 - (1,0 + 1,5) = 6,5 grad  =  1,58 mm.
Hævning på paletten    3,0 grad
Minimum udsving          3,0 + hvile 1,0 = 4,0 grad 

Pendulets totallængde  300 mm
På pendulstanger er sat et led og to stopstifter på værkpladen, så uret selv kan rette ind for haltning ved at give pendulet et kraftige skub.

Pendulets minimum svingningsbue = 300 x 2 x p x 4,0   = 20,9 mm for enden af  pendulet                                                    360

Normal svingningsbue med oversving ca. 35 mm

Alle hjulene køre i kuglelejer, der er i alt 28 stk. i uret.

 

Gangværk
Hjulene har følgende antal tænder     

 

Valsehjul              72           

Transportdrev     18          

Transporthjul       96            

Minutdrev            16              

Minuthjul              96             

Mellemdrev          12             

Mellemhjul            90              

Sekunddrev          12              

Sekundhjul           72              

Gangdrev              24              

Ganghjul               20   

Vekselhjul            96              
Minutrør                24
Vekseldrev           30              
Timehjul                90    

 

Slagværk                               
Hjulene har følgende antal tænder 

Valsehjul                   72
Transportdrev          14
Transporthjul            84
Hammerstiftdrev     14
Hammerstifthjul       84
Nutsdrev                    14
Nutshjul                      84
Tilløbsdrev                 12
Tilløbshjul                   84
Vindfangsdrev           12