HomeSkeleton clock With hour-strike
Clockmaker Jörgen Jörgensen
Ringsted Denemark

 

Table clock

Clock No. 6    Year 2002     


Jeg ville gerne bygge et ur, hvor alle hjulene og pendulet var synlige uden at være delvist dækket af en værkplade, således at man kan se hele værkets funktion.
Alle hjulene sidder på en aksel, der går ind i kassen gennem et rør, hvor i der sidder 2 kuglelejer og bagerst en stopskive der holder den inde.
På transporthjulsakslen sidder vekselhjulet, med en viserfriktion, og trækker minutakslen og timehjul.
Pendulet er ophængt i venstre side af værket, og gangen giver impuls til pendulet gennem en tynd stålwire.

Fjederhus og valse sidder inde i kassen, og valsens diameter er beregnet så kraften på hjulene er konstant i hele optræksperioden. På valsen er der et optræksstop der sikre at uret ikke trækkes for meget op.
På valsehjulet er der et kontraspærværk der sikre, at der er kraften på værket under optræk.

Teknisk data

Urets totalhøjde 250 mm
Pendulets halvsvingningstal (antal tik) pr. time 8640 = 144 pr. minut
Uret går 23 døgn på et optræk
Ved alle hjulene sidder kuglelejer i alt 17 stk.
Alle messingdele er forgyldt så de ikke anløber.
Alle ståldele er af arnestål hærdede og anløbet blå.

Gangen

Uret går med en grahamgang , hvor "gaffelarmen" trækker pendulet med en tynd stålwire.

Grahamgangen har følgende data:
Spændevinkel 6,5 tanddeling = 97,5 grader
Ganghjulets diameter 28,0 mm
Ganghjulets tandtal 24
Tandspids 1,25 grad = 0,30 mm
tanddeling 15 grader
Hvile 1,25 grad
fald 1,25 grad
Hæveflade bredde 7,5 - (1,25 + 1,25) = 5 grad = 1,22 mm
Hævning på paletten 3,0 grad
Minimum udsving 3,0 + hvile 1,25 = 4,25 grad
 
Hjulene har følgende antal tænder

Valsehjul 98
Transportdrev 14
Transporthjul 120
Minutdrev 12
Minuthjul 84
Mellemdrev 14
Mellemhjul 64
Sekunddrev 16
Sekundhjul 60
Gangdrev 20
Ganghjul 24
Minutrør 32
Vekselhjul 128
Vekseldrev 40
Timehjul 120

Alle hjulene er fræser med evolventetænder.