Til forsiden


Dobbekpendul

Urmager Jørgen Jørgensen
Ringsted


Normalur med Grahamgang
Ur nr. 3 År 1999


       

          
Betegnelsen "Normalur" stammer fra tidligere tid, hvor man ikke kunne få den nøjagtige tid via radiosignaler eller telefonen. Da måtte man have et ur der gik meget nøjagtigt, og det bestemte så hvad klokken var i firmaet.

Dette normalur var det første store ur jeg gik i gang med. Det går med et lod, og har en grahamgang, der er flyttet frem på forsiden så man kan se den arbejde. Skiven er kun en talkrans så hele værket er synligt.

Det vigtigste i et normalur er pendulet. Jeg har valgt et sekundpendul, det vil sige, at det er et sekund om at svinge fra den ene side til den anden (det giver et tik pr. sekund).
Pendulstangen er af invarstål der udmærker sig ved en meget lav temperaturkoefficient (det udvider sig meget lidt når temperaturen stiger).

Hvis pendulstangen var af arnestål ville en temperaturstigning på 1 grad få pendulstangen til at udvide sig så meget at uret vil tabe 0,544 sek. pr døgn pr. grad, så hvis temperaturen svingede bare nogle få grader ville uret ikke kunne regulerer som det kræves af et normalur.

Med en pendulstang af invarstål, vil gangændringen være reduceret til 0,075 sek. pr. celsius grad, dette er dog stadig for meget, så der er lavet en temperaturkompensering ved hjælp af de to cylindre forneden på pendulet. De er fyldt med bly, og står på en tværbjælke forneden, således at når temperaturen stiger, vil de udvide sig opefter, og derved flytte pendulets tyngdepunkt og dermed den matematiske pendullængde, lige så meget op, som pendulstangen bliver længere.

Uret går med en afvigelse der er mindre end 1 sek. pr. uge. Det vil ikke kunne blive helt nøjagtigt da lufttrykket også har en lille indflydelse.

   

Teknisk data

Tandtal i hjulene

Valsehjul 84

Transportdrev 26

Transporthjul 120

Minutdrev 12

Minuthjul 96

Mellemdrev 12

Mellemhjul 90

Gangdrev 12

Ganghjul 30

Minutrør 25

 Vekselhjul 75

Vekseldrev 20

Timehjul 80

Beregninger

Gangtid = 84 x 120 = 32,3 timer pr optræksomgange
                  26 x 12

Ved en snor 8,5 optræksomgange = 274 timer = 11 døgn

 Svingningstal = 96 x 90 x 30 x 2 = 3600 pr time = sekundpendul
                               12 x 12

Skivesiden = 75 x 80 = 12
                      20 x 25

 

 

Pendul

Sekundpendul

Matematisk pendullængde 994,54 mm

Totallængde 1090 mm

Pendulstang Invar stål

Pendulvægt Bly 4,3 Kg længde     Længde 150 mm

Regulering

Hvis længden på et sekundpendul ændres 1 mm, vil det give en gangændring på:

Reguleringsmøtrikken på pendulstangen har en stigning på 1 mm pr. omgang, det vil altså give en gangændring på 43,4 sek. Det er ret meget og det vil være svært at finregulerer uret. Derfor er der midt på stangen anbragt en lille skål, hvor der kan lægges en lille lod i.

Ved at lægge et lod i skålen på 450 mg vil uret gå ca. 1 sek. hurtigere pr døgn