Til forside


Mit værksted
Urmager Jørgen Jørgensen
Ringsted
Ur med to penduler der sidder foran hinanden
Ur nr. 12    År 2010


R 

   
     

Teknisk Data’

 

                  Tandtal       modul        Virksom     Total          Centerafstand

                                                     diameter     diameter

 

Valsehjul          66        0,75           49,5 mm    51 mm

                                                                                           33 mm

Transportdrev     22     0,75           16,5 mm    18 mm

Transporthjul      96     0,5             48 mm       49 mm

                                                                                           28 mm

Minutdrev        16        0,5             8 mm         9 mm

Minuthjul          84       0,5             42 mm       43 mm

                                                                                           24,5 mm

Mellemdre          14      0,5             7 mm         8 mm

Mellemhjul         80      0,5             40 mm       41 mm

                                                                                           23 mm

Sekunddrev        12      0,5             6 mm         7 mm

Sekundhjul        72       0,5             36 mm       37 mm

                                                                                           24 mm

Gangdrev           24      0,5             12 mm       13 mm

Ganghjul            20                                           38 mm

 

 

Vekselhjul          96      0,5             48 mm       49 mm

                                                                                           30 mm

Minutrør            24      0,5             12 mm       13 mm

Vekseldrev         30      0,5             15 mm       16 mm

                                                                                           30 mm

Timehjul            90      0,5             45 mm       46 mm 

 

Vekselhjul sidder på transporthjul med viserfriktion

 

Vekselhjul – minutrør   96  = 4 gange                                                                                  30

Vekselhjul køre en omgang på 4 timer = 6 pr. døgn.  

 Timehjul = 6 x 30 = 2 pr. døgn
                     90

 

Transport/vekselhjul – Sekundhjul 96  x 84 x 80     =  60

                                                   4 x 12 x 16 x 14        

 

Gangtid     66 x 4 x 18    =  216 timer = 9 døgn   (ved 18 optræksomgange)

                  22             

 

Kraft på Valsehjul beregnet til 4000 cm./g

 

Kraft på minuthjul =   4000 : 66 =  333 cm./g.
                                          
 30

Svingningstal

 

 Pendulernes svingningstal er 7200 pr. time

                                   

Det er halvsekundpenduler.  (det er 0,5 sek. om at svinge fra den ene side til den anden.)

Ganghjulet har 20 tænder, så det går en omgang på 20 sekunder (180 omgange pr. time)

 

Grahamgang.

 

Spændevinkel              5,5 tanddeling = 99 grader

Ganghjulets diameter   30 mm

Ganghjulets tandtal      20

Centerafstand ganghjul – hage 23 mm

Tandspids                    1,5 grad   (0,39 mm)

Hvile                            1 grad  (0,26 mm)

fald                              1,0 grad

Hæveflade bredte          9 - (1 + 1,5) = 6,5 grad  =  1,70 mm

Hævning på paletten    3 grad

Minimum udsving        3 + hvile 1 = 4 grad

 

Ring til paletter udvendig diameter 36,5 mm indvendig diameter 33,1 mm

Pendulets minimum udsving 2 grader

Normalt udsving 3 -4 grader

           

Regulering af pendulerne.

 

Det er vigtigt at begge penduler regulerer ens.

Løft gaffelarmen op så begge snore er slappe.

Før begge penduler ud til samme side ca. 1 grad, og lad dem svinge i takt. De skal nu kunne følges af i mindst et minut uden at det ene vender før det andet.

Når uret senere skal reguleres, skal reguleringsskruerne på begge penduler drejes nøjagtig lige meget.