y
Til forsiden


Til skeletur med slag

  •  Urmager Jørgen Jørgensen
    Ringsted

Kvartsur med pendul og fjederoptræk

Ur nr. 11   År 2007
   

                   

             


Det er formentlig verdens første kvartsur med pendul og fjederoptræk samt mekanisk slagværk

Formålet med uret var at lave et flot mekanisk bordur der kunne gå lige så præcis som et kvartsur. Et ur med så kort pendul vil normalt vinde eller tabe nogle sekunder pr. døgn.

Fjederhusene til gang og slagværk ligger nede i soklen og trækker med en vejer snekkehjulene. Snekken er beregnet så kraften til værket er konstant uanset om fjederen er helt optrukket eller næsten udgået. Værket går med en grahamgang, og kan uden elektronik gå som et normalt bordur.

Elektronikken ligger ligeledes nede i soklen, og drives af 2 AA batterier, og synkroniserer pendulet via en spole, der ligger midt under pendulet. Pendulet skal være reguleret så det taber mellem 30 og 60 sekunder i døgnet, så vil impulserne fra kvartsen give pendulet en impuls hvert andet sekund, der vil få pendulet til at følge kvartsen.

Foran på soklen sidder en kontakt, når den tændes vil en lysdiode blinke ind på pendullinsen, så man kan kontrollere at pendulet synkroniserer med kvartsen.

 

Teknisk data
Gangværk

                                         Tandtal           Modul            Virksom         Centerafstand
                                                                                  
diameter

Valsehjul                              64                  0,75               48 mm          
                                                                                                            29,25 mm
Transportdrev                       15                  0,75               11,25
Transporthjul                        96                  0,5                 48
                                                                                                                27,5
Minutdrev                            14                  0,5                 7
Minuthjul                             96                  0,5                 48
                                                                                                                27,0
Mellemdrev                          12                  0,5                 6
Mellemhjul                           90                  0,5                 45
                                                                                                                25,5
Sekunddrev                          12                  0,5                 6
Sekundhjul                           42                  0,5                 21
                                                                                                                  14
Gangdrev                             14                  0,5                 7
Ganghjul                              20                                        26
Grahamhage                                                                                          18,38 mm

Minutrør                               24                  0,5                 12
                                                                                                                30
Vekselhjul                            96                  0,5                 48
Vekseldrev                           30                  0,5                 15
                                                                                                                 30
Timehjul                               90                  0,5                 45

Gangtid pr. Valseomdrejning         64 x 96 =  29,25 time
                                                    15 x 14

Ved 18 optræksomgange  = 526,5 time  = 21,9 døgn

Halvsvingningstal         96 x 90 x 42 x 20 x 2   =   7200 svingninger pr. time
                                    12 x 12 x 14               

Slagværk

                                   Tandtal           Modul            Virksom         Centerafstand
                                                                                  Diameter

Valsehjul                              64                  0,75               48
                                                                                                                29,625
Transportdrev                      15                  0,75               12,75
Transporthjul  84                  0,5                 0,5                 42
                                                                                                                24,0
Hammerstiftdrev                   12                  0,5                  6
Hammerstifthjul                    84                  0,5                 42
                                                                                                                  24
Nutsdrev                              12                  0,5                  6
Nutshjul                               84                  0,5                 42
                                                                                                                  24
Tilløbsdrev                           12                   0,5                  6
Tilløbshjul                            84                   0,5                 42
                                                                                                                  24
Vindfangsdrev                       12                   0,5                  6

7 stifter i hammerstifthjul

Antal slag pr. valseomdrejning               64 x 84 x 7  = 196 slag
                                                                    16 x 12

Ved 19 optræksomgange  =  3.724 slag  = 20,6 døgn

Vindfang drejer pr. slag    84 x 84    =  49 omgsnge
                                           
12 x 12

 

Synkronisering af pendul med kvartsen

Nederst på Pendulet sidder en magnet, og under pendulet i soklen sidder en spole. Magnet og spole er polariseret, så når elektronikken sender en strømimpuls igennem spolen vil den trække pendulet ind mod midten af spolen.

Elektronikken består af en elektronikenhed fra et kvarts analogur, hvor jeg anvender en af motorimpulsudgange. En lille forstærkere, forstærker motorimpulser henholdsvis til spolen og til lysdioden, så man kan kontrollere at synkroniseringen køre som den skal.
I spolen gives der en impuls hvert andet sekund, og den skal komme når pendulet er på vej ned mod midterstilling (Før "0"). Spolen vil trække pendulet mod midten og derved give en impuls før "0"
En impuls før "0" giver en + gang, det vil sige at pendulet kommer lidt hurtigere ned mod "0"
Pendulet er i forvejen reguleret til at tabe mellem 30 og 60 sekundet pr. døgn. Effekten af den + gang der kommer fra spolen, vil være afhænge af hvornår den kommer i svingningen, på den måde vil systemet selv regulere impulsens effekt, så pendulet følger kvartsen.

Når pendulet startes vil det i løbet af nogle minutter selv rette sig ind så impulsen kommer på det rigtige tidspunkt. Dette kan kontrolleres ved at tænde lysdioden så den blinker ind på pendullinsen. når det er på vej ned mod "0"