Tilbage


Klik på billedet og se næste
Urmager Jørgen Jørgensen
Ringsted
Kraften på en fjeder bliver større jo mere den er trukket op. For at få en jævn kraft på værket, har jeg målt kraften på fjedrene omgang for omgang, og beregnet valsernes diameter omgang for omgang, så kraften på hjulene er konstant under hele gangperioden. Derfor er valserne koniske.
Valsehjulet til højre er til gangværket, der sidder et kontraspærrehjul der skal sikre at uret ikke mister kraften under optrækket og derved går i stå.